DREZ.skDREZ.sk

DREKIA s.r.o
Kysucká cesta 3 (Areál Sloveny)
010 01 ŽilinaOtváracia doba predajne:

Pondelok - Štvrtok: 8,00 - 15,30 hod.
Piatok: 8,00 - 15,00 hod.Fakturačné údaje:

Drekia s.r.o, Dubová 3272/15, 010 07 Žilina, IČO : 316 42 128, IČ DPH : SK 2020450762
Bankové spojenie: Tatrabanka Žilina, Č.ú. 262 715 1127/1100
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3054/L


E-mail:
info@drez.sk

Telefón:
041/516 60 51

Telefón/Fax:
041/564 37 10

Mobil:
0911 165 165